Contact Us

You can use the form to contact us or please feel free to email us at anne@centralotagofruit.com

Name *
Name
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

เชอร์รี่

The world’s finest cherries, the perfect summer fruit, are produced in Central Otago, New Zealand. A Central Otago Premium Cherry is a moment of pure indulgence.

เซนทรัล โอทาโก พรีเมี่ยม เชอร์รี่

ลูกเชอร์รี่ที่ดีที่สุดในโลกเป็นผลไม้ในฤดูร้อนที่สมบูรณ์แบบ ผลิตใน เซนทรัล โอทาโก นิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการปลูกลูกเชอร์รี่มากที่สุดในนิวซีแลนด์ มักได้รับการพูดถึงว่าเป็น ลูกกวาดจากธรรมชาติ การได้รสชาติของรสแบบเข้มข้นและความหวานอย่างสดชื่นของเชอร์รี่สักลูกหนึ่งของบริษัท Central Otago Premium Cherry จะเป็นชั่วขณะหนึ่งของการตามใจตัวเองด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ในภูมิภาค เซนทรัล โอทาโก มีสภาพอากาศเป็นแบบกึ่งแห้งและแบบเมดิเตอร์เรเนียน ช่วยให้เกิดความหวานเยิ้มและไม่เหมือนใคร ลูกเชอร์รี่ที่เติบโตอยู่ในผืนแผ่นดินแห่งนี้ที่มีความแตกต่างอย่างหลากหลายตามฤดูกาลและตามความรุนแรงของสภาวะอากาศ อีกทั้งเป็นผืนแผ่นดินที่เกิดจากการผุพังของหินชีสต์ที่เป็นลักษณะเฉพาะที่ได้รับความชุ่มชื้นจากน้ำที่ใสสะอาดและฟู่ด้วยฟอง

ความได้เปรียบทางธรรมชาติเช่นนี้ได้รับการเติมเต็มด้วยความขยันขันแข็ง ความรู้ และการหยั่งรู้ของชาวสวนที่ทำงานหนักมาหลายชั่วคน

การปลูกต้นเชอร์รี่ที่สมบูรณ์แบบเป็นความเป็นเลิศที่มิได้มาโดยง่าย การผลิตเชอร์รี่มีความเสี่ยง ยากลำบาก และไม่ใช่งานสำหรับคนขี้ขลาด โดยที่เมื่อมีฝนหรือลูกเห็บที่ตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาลเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถสร้างความเสียหายให้แก่พืชผลอันล้ำค่านั้นได้

ชาวสวนมีการจัดการปัจจัยต่างๆ อย่างแม่นยำ ได้แก่ การไว้ผล (crop load) ปริมาณแสงที่ต้นไม้ได้รับ การให้อาหาร และการชลประทาน ส่วนภาระงานประจำได้แก่ การตัดกิ่งไม้ การแต่งพุ่มไม้ การให้ปุ๋ย และการปลูก เหล่านี้เป็นงานที่ต้องปฏิบัติไล่เรียงกันไปตามฤดูกาล หน้าหนาวที่เย็นยะเยือกจนจับตัวเป็นน้ำแข็งช่วยสร้างความบริสุทธิ์ให้แก่ผืนแผ่นดินก่อนที่ฤดูกาลใบไม้ผลิดอกที่สวยงามชวนให้เบิกบานใจจะเวียนมาถึง จนกว่าจะถึงเวลานั้น คืนวันในฤดูร้อนอันยาวนานประกอบกับแสงอาทิตย์จ้าทำให้ลูกเชอร์รี่เริ่มสุกอย่างช้าๆ และน้ำตาลตามธรรมชาติในลูกเชอร์รี่เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นในยามค่ำที่อากาศเริ่มเย็นและผ่อนคลายลง

ท่ามกลางความหนาวเย็นในยามรุ่งเช้าของฤดูร้อน รางวัลที่ชาวสวนได้รับก็เริ่มปรากฏให้เห็นเมื่อลูกเชอร์รี่ที่ดีที่สุดได้รับการเก็บเกี่ยวเพื่อการส่งออก ผลไม้ที่ดีที่สุดได้รับการเก็บเกี่ยวโดยมิได้ถูกมือมนุษย์สัมผัส ได้รับการบรรจุ และถูกส่งต่อออกไปภายในเวลา 24 ชั่วโมง

ลูกเชอร์รี่จากบริษัท Central Otago Premium Cherries ได้รับการปลูกอยู่ในภูมิภาคและนำออกขายในนิวซีแลนด์พร้อมกันกับส่งออกไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน และสหรัฐอเมริกา ที่ถือว่าเชอร์รี่เป็นอาหารราคาแพงซึ่งมักนำไปเป็นของฝากแบบหรู ลูกเชอร์รี่จากบริษัท Central Otago Premium Cherry ให้โอกาสในการตามใจตนเองด้วยความบริสุทธิ์ใจนับตั้งแต่การขบเคี้ยวอย่างมีความสุขกับการลิ้มลองคำแรกของรสชาติความหวานที่ไม่เหือดหาย

สัมผัสกับรสชาติที่หายากของความสมบูรณ์แบบที่มีให้ได้ลิ้มลองได้เพียงเวลาไม่กี่เดือนต่อปี

 
Central Otago Cherries