Contact Us

You can use the form to contact us or please feel free to email us at anne@centralotagofruit.com

Name *
Name
         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Đối tác

Central Otago Premium Fruit Limited has partnered with several companies to take their brand to the world.

Đối tác

Công Ty Central Otago Premium Fruit Limited đã hợp tác với  nhiếu công ty để đưa thương hiệu của  mình ra thế giới.  Các công ty này gồm:

 

Công Ty RD8 Fresh Produce

RD8 Fresh Produce là một công ty xuất khẩu  sản phẩm tươi đã  thành công trong việc  xử dụng  cấu trúc chuỗi cung ứng hiệu quả nhất  để đưa các sản phẩm trái cây tươi thượng hạng của New Zealand  tới các khách hàng ngoại quốc. RD8 Fresh Produce đưa tới cho các nhà cung cấp và khách hàng cơ hội làm việc chặt chẽ với những người điều hành doanh nghiệp của mình  trên căn bản hàng ngày.  Chính  điểm kết nối của sự khác biệt này, cùng với nền tảng vững chắc trong kiến hức sản xuất, đổi mới, hậu cần, quản lý chuỗi cung ứng sản phẩm và sự hiểu biết thực sự về nhu cầu của khách hàng và nhà cung cấp, đã tạo ra sự khác biệt giữa RD8 Fresh Produce và các công ty khác.

RD8 Fresh Produce đối tác độc quyền với những người trồng trọt hàng đấu tại New Zealand  sản xuất trái cây chất lượng cao nhất.   Mối quan hệ của công ty  với Central Otago Premium Fruit Ltd cũng đặt trên căn bản đó. Sự đối tác này cho phép khách hàng tin tưởng rằng khi họ đặt hàng với RD8 họ sẽ nhận được chính xác những gì họ muốn và đạt các tiêu chuẩn cao nhất có thể mỗi lần, mỗi thời điểm, đúng giờ. Cả hai đội đều  cam kết  đạt được tính xuất sắc.

Ông Craig Hall, Tổng Giám đốc   nói "Môi trường tinh khiết,  trinh nguyên  trong đó trái cây được trồng và sau đó xuất khẩu ra nước ngoài được mô tả một cách tốt nhất là" nguồn tinh khiết."  Nước ngọt và đất đai  dẫn đến sức khoẻ tuyệt vời của cây và  những trái ngon nhất".

RD8 Fresh Produce xuất khẩu trái mơ   và trái anh đào  của  Central Otago Premium Fruit  đến Hoa Kỳ và xuất khẩu thương hiệu sang Việt Nam và Malaysia.

RD8 Fresh Produce